Information

Senaste nytt

Nu har vi köpt in en ny lite smidigare jordfräs.
Priset är 100:-/timme. Betala till kassören, Horst, sekreteraren, Grethe, eller ordförande, Eva-Lena, direkt. Alternativ sätta in pengar på plusgirot: 687989-4
Betalningsmottagare Läderstättra koloniträdgårdsförening
Avsändare: Lottnummer och namn.
Den måste tankas med bränsle som finns i ASPEN-dunken. Vid problem ring Jörgen 073-5023506.
Om denna jordfräs misshandlas på något sätt så kommer vi inte att köpa någon ny.

Förbjudet att dumpa skräp

Det är absolut förbjudet att kasta skräp och trädgårdsavfall i skog eller på annan del av kommunens mark. Trädgårdsavfall och rens får man ta han om på annat sätt. Rens kan man göra kompost av. Annat skräp ska forslas bort till tippen.
/Styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen:
Ordförande; Eva-Lena Eriksson lott nr 60.
Mobil 0707658785,
mail  eva-lena.eriksson@hotmail.com

Kassör; Horst Frank lott nr 39.
Mobil 0737876083
mail horst.frank@bredband.net

Sekreterare/köansvarig;
Grethe Widlund lott nr 5
Mobil 0703270516
Mail grethe.widlund@bredband.net
Kön är stängd för tillfället då vi inte har några lotter kvar


Priser

Pris för en lott är 250:-/år

Jordfräs 100:-/timme

Betalning sker till Plusgirot 687989-4
Betalningsmottagare Läderstättra koloniträdgårdsförening
Avsändare Lottnumret och namn.
Går även bra att betala till Horst eller ordförande direkt.