Information

Årsmöte 2022

Senaste nytt

Årsmöte ägde rum tisdagen den 19/4-2022 
kl. 19:00. 
Det var en liten samling av en tapper skara som kom.
Vi har även genomfört vår städdag samma sak där.
En tapper skara som kom och jobbade trots regn och blåst.
Städdagen avslutades traditionsenligt med korvgrillningen
Hälsar styrelsen

Senaste nytt

Kön till våra lotter är stängd. Vi har inga lotter kvar för uthyrning.

Priser

Pris för en lott är 300:-/år

Betalning sker till Plusgirot 687989-4
Betalningsmottagare Läderstättra koloniträdgårdsförening
Avsändare Lottnumret och namn.

Jordfräsen är trasig och ingen ny kommer att införskaffas.
Vill man absolut köra med jordfräs så får man hyra en själv föreningen står inte för den kostnaden.

Det är förbjudet att parkera inom området.

Lossa och lasta är ok, sen ska bilen köras bort

/Styrelsen

Förbjudet att dumpa skräp

Det är absolut förbjudet att kasta skräp och trädgårdsavfall i skog eller på annan del av kommunens mark. Trädgårdsavfall och rens får man ta han om på annat sätt. Rens kan man göra kompost av. Annat skräp ska forslas bort till tippen.
/Styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen:
Ordförande; Eva-Lena Eriksson lott nr 60.
Mobil 0707658785,
mail  eva-lena.eriksson@hotmail.com

Kassör; Horst Frank lott nr 39
Mobil 0737876083
mail horst.frank@bredband.net

Sekreterare/köansvarig;
Grethe Widlund lott nr 5
Mobil 0703270516
Mail grethe.widlund@hotmail.com
Kön är stängd för tillfället då vi inte har några lotter kvar

Ledamot; Andreas Ljungström lott nr 37

Maskinansvarig; Leif Bergman lott nr 53