Information

Årsmöte

Senaste nytt

Årsmötet av löpte enligt plan. Lite kallt men det gick.

Senaste nytt

Kön till våra lotter är stängd. Vi har inga lotter kvar för uthyrning.

Priser

Pris för en lott är 300:-/år

Jordfräs 100:-/timme

Betalning sker till Plusgirot 687989-4
Betalningsmottagare Läderstättra koloniträdgårdsförening
Avsändare Lottnumret och namn.
Går även bra att betala till Horst eller ordförande direkt.

Det är förbjudet att parkera inom området.

Lossa och lasta är ok, sen ska bilen parkeras på parkeringsplatsen.

/Styrelsen

Förbjudet att dumpa skräp

Det är absolut förbjudet att kasta skräp och trädgårdsavfall i skog eller på annan del av kommunens mark. Trädgårdsavfall och rens får man ta han om på annat sätt. Rens kan man göra kompost av. Annat skräp ska forslas bort till tippen.
/Styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen:
Ordförande; Eva-Lena Eriksson lott nr 60.
Mobil 0707658785,
mail  eva-lena.eriksson@hotmail.com

Kassör; Horst Frank lott nr 39.
Mobil 0737876083
mail horst.frank@bredband.net

Sekreterare/köansvarig;
Grethe Widlund lott nr 5
Mobil 0703270516
Mail grethe.widlund@hotmail.com
Kön är stängd för tillfället då vi inte har några lotter kvar